وظیفه ست کنترل پمپ اطمینان از وجود فشار آب مناسب به وسیله پمپ در هر لحظه پس از بازکردن شیر آب و خاموش کردن پمپ پس از بستن شیر آب می باشد. ست کنترل پمپ برای این کار در مسیر لوله های آب و پس از پمپ نصب و پس از بازکردن شیر آب به دلیل داشتن فلومتر دستور روشن شدن پمپ را صادر کرده و پس از بسته شدن شیر آب فرمان قطع را صادر می کند.ست کنترل پمپ مناسب برای ساختمان های کوچک و کم واحد می باشد که به منظور کاهش هزینه ها و عدم اشغال فضای زیاد نسبت به منبع تحت فشار و کلید اتوماتیک استفاده می شود.
باید توجه داشت که حتما باید از ست کنترل مناسب پمپ استفاده کرد تا در بهترین شرایط کار کند.استفاده از ست کنترل به دلیل عدم نیاز به سرویس و یا تعویض تیوپ نسبت به منبع تحت فشار و سهولت استفاده متقاضی بیشتری دارد.برخی از ست کنترل ها مجهز به منبع تحت فشار کوچکی می باشند کمک به سزایی به طول عمر پمپ استفاده شده دارند زیرا در صورت نداشتن مخزن با کوچکترین جریان آب در صورت تنظیم نبودن ست کنترل پمپ روشن شده و پس از مدت کوتاهی خاموش شده که علاوه بر کاهش عمر پمپ مصرف برق را نیز به شدت بالا می برد

هیچ محصولی یافت نشد.