رله مشعل

وظیفه رله مشعل کنترل اجزای مختلف مشعل و اطمینان از کارکرد صحیح آنها می باشد می توان گفت بدون انتخاب صحیح نوع رله و یا استفاده از رله ی معیوب روشن شدن و یا کارکردن صحیح مشعل غیرممکن است.رله مشعل های گازی با گازوییل سوز وحتی دوگانه سوز با هم تفاوت داشته و در ظرفیت های مختلف مشعل نیز متفاوتند برای مثال در اکثر مشعل های خانگی کوچک رله گازی 790 استفاده می شود ولی در مشعل گازوییلی مدل آن می باشد.
شرکت های معتبر بزرگی رله های مشعل را تولید می کنند برای مثال برای مشعل عای صنعتی رله ی هانیول ساترونیک ، زیمنس ،TMG ،و …. و برای مشعل های خانگی رله شکوه ، رله پارس ، رله آذر و رله دقیق اشاره کرد.
استفاده از یک مدل رله در برندهای مختلف بلامانع است برای مثال رله گازی 790 شکوه از نظر عملکرد تفاوتی با رله گازی 790 پارس نداشته و در صورت خرابی می توان از هر برندی استفاده کرد.
تعمیر رله های خانگی به علت نداشتن توجیه اقتصادی انجام نمی شود ولی در رله های صنعتی در صورت امکان امری معمول می باشد.
انواع رله

هیچ محصولی یافت نشد.